Tillbaka

Installation


Intresserad av frisk luft?

Behöver du ventilation och bor i Tanum med omnejd?

Med ventilationsanläggning blir luften utbytt mot filtrerad, frisk och ren luft. Har du dessutom FTX-system som återvinner värmen kan du spara upp till 80% eller mer av energin som går åt till att värma upp luften.

Ventilation med certifierad OVK i Tanum och Strömstad

Förr byggdes många villor med självdragssystem som fick luften att cirkulera av sig själv, och det fungerade när husen inte var så täta. För att få ett bra luftflöde idag fungerar ett F-system bättre (Frånluftssystem) där frånluften sugs ut med hjälp av en takfläkt och ett frånluftsdon. Då försvinner den gamla, dåliga luften och ny luft kommer från vädringsfönster eller ventiler.

FTX - spara energi och pengar

Ett FTX system (Från- och tilluftsventilation med energiåtervinning) både sänker din energiförbrukning och ger dig frisk luft. Den tar tillvara på den uppvärmda luften och använder den för att värma upp den nya luften, för sedan tillbaka den in i huset som frisk, ren och uppvärmd luft. Då behöver din bostad inte värma upp kall luft hela tiden.

En helhetslösning, vi fixar ventilation och allt runtom.

Du kan spara upp till 80% eller mer av energin som går åt till att värma upp luften. Sparar både på miljön och pengarna. Och inget av detta för oväsen, då effektiva ljuddämpare tar hand om det.

Certfierad OVK och installation av ventilation i Tanum.