Tillbaka

Injustering/OVK


OVK-certifierad

Behöver du ventilation och bor i Tanum med omnejd?

Vi är godkända besiktningsmän för OVK(obligatorisk ventilationskontroll) och som behörig funktionskontrollant kan vi kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes.
OVK ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången och sedan var tredje eller sjätte år, beroende på vad byggnaden används till och typ av ventilationssystem. Det gäller de flesta byggnader.

Ventilation med certifierad OVK i Tanum och Strömstad

Vi är anslutna till Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS) som är en ideell förening som finns till för att underlätta för certifierade kontrollanter. FunkiS arbetar målmedvetet får att hålla nere kostnaden för OVK, främst genom kursverksamhet och genom att tillhandahålla och vidareutveckla hjälpmedel. Föreningen har idag cirka 1200 medlemmar.

Injustering av ventilationssystem

När ett ventilationssystem är dåligt injusterad finns det risk för fukt- och mögelproblem och det kan även gå åt alldeles för mycket energi och el. En rätt utförd injustering gör att riskerna för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud och eventuella radonproblem blir mindre.

En helhetslösning, vi fixar ventilation och allt runtom.

Injustering görs i samband med installation eller vid ombyggnad av ventilationssystemet, och sedan även när OVK utförs.

Certfierad OVK och installation av ventilation i Tanum.